Διαγωνισμός για τη δημιουργία λογότυπου και banner της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ΕΚΠΑ

Εδώ θα βρείτε Γενικές Ανακοινώσεις
Απάντηση
grammateia
Δημοσιεύσεις: 489
Εγγραφή: Κυρ Σεπ 29, 2019 9:12 pm

Διαγωνισμός για τη δημιουργία λογότυπου και banner της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ΕΚΠΑ

Δημοσίευση από grammateia »

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του ΕΚΠΑ προσκαλεί τις/τους ενδιαφερόμεν-ες, -νους φοιτητ-ές, -ριες να υποβάλουν την πρότασή τους για τον σχεδιασμό/δημιουργία του λογότυπου της Επιτροπής, καθώς και αντίστοιχου banner(970px250px) για την ιστοσελίδα της.

Ο λογότυπος, ειδικότερα, θα χρησιμοποιείται σε κάθε επικοινωνία της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ΕΚΠΑ, σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, θα συνοδεύει την προώθηση των εκδηλώσεων, θα εικονίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και θα πρέπει να είναι πρωτότυπος και να προβάλλει το ρόλο και την αποστολή της ΕΙΦ:

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση τηςουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος και καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο,

β) εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότηταςκαι την καταπολέμηση του σεξισμού,

γ) παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκήςκοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα,

δ) παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών γιαδιακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά,

ε) προωθεί την εκπόνηση Π.Μ.Σ. και τη διενέργεια σεμιναρίων καιδιαλέξεων που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου,

στ) προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα πουσχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της,

ζ) παρέχει συνδρομή προς θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουνδιακριτική μεταχείριση. Με τον εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα υποστήριξης των θυμάτων διακριτικής μεταχείρισης από την Επιτροπή.

Την ευθύνη για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού έχει η κριτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη της ΕΙΦ του ΕΚΠΑ:

1. Χριστίνα Δάλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, αναπληρώτρια Προέδρου της ΕΙΦ

2. Μαίρη Λεοντσίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΕΑΠΗ, Πρόεδρος της ΕΙΦ

3. Αρετή Σπυροπούλου, ΕΔΙΠ, Ιατρική Σχολή , μέλος της ΕΙΦ

Δικαίωμα συμμετοχής

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος τα μέλη της φοιτητικής κοινότητας του ΕΚΠΑ προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές. Δεν επιτρέπονται περισσότερες από μία συμμετοχές ανά άτομο ή ομάδα, ενώ κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μια ομαδική πρόταση.

Όροι συμμετοχής

Ο/η δημιουργός απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει υλικό το οποίο δεν αποτελεί πνευματική του/της ιδιοκτησία ή για το οποίο δεν έχει άδεια χρήσης και δεν μπορεί να παραχωρήσει άδεια δημοσίευσης. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση του παραπάνω όρου ο/η συμμετέχ-ων, -ουσα θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης της παραπάνω παράβασης (μετά την απονομή του βραβείου) η συμμετοχή και το βραβείο θα ακυρωθεί. Σε κάθε περίπτωση, ο/η δημιουργός φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης.

Με την αποστολή της δημιουργίας του, κάθε διαγωνιζόμεν-ος, -η αποδέχεται ότι χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους του διαγωνισμού.

Ο/Η δημιουργός του βραβευμένου λογότυπου αποποιείται των πνευματικών του, τηςδικαιωμάτων και το έργο θα αποτελέσει πλέον ιδιοκτησία της ΕΙΦ.

Όλα τα αποκλειστικά και μεταβιβαζόμενα δικαιώματα για χρήση, δημοσίευση, διαφήμιση, αντιγραφή, αλλαγή, τροποποίηση, και αναπαραγωγή με όλους τους πιθανούς τρόπους του λογότυπου που θα βραβευτεί θα ανατεθούν στην ΕΙΦ

Κανένα άλλο άτομο δεν θα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον λογότυπο, συμπεριλαμβανομένου του νικητή/τριας του διαγωνισμού (με εξαίρεση της δυνατότητας χρήσης σε προσωπικό πορτφόλιο).

Βράβευση

Οι τρεις προτάσεις που θα προκριθούν θα παρουσιαστούν σε ανοικτή εκδήλωση καθώς και σε δελτίο τύπου της ΕΙΦ και θα τους αποδοθούν τιμητικές διακρίσεις. Θα χρησιμοποιείται ωστόσο μόνο ο πρώτος νικητήριος λογότυπος, μαζί με το αντίστοιχο banner. Στην ιστοσελίδα της ΕΙΦ θα αναφέρεται ο τρόπος δημιουργίας του λογότυπου και εφόσον το επιθυμεί η/ο δημιουργός τα στοιχεία του/ της.

Η ΕΙΦ διατηρεί το δικαίωμα μη βράβευσης λογοτύπου σε περίπτωση που καμία συμμετοχή δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της, όπως επίσης και της ενδεχόμενης επανάληψης της διαδικασίας.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ στις 18/3/2021.

Υποβολή

Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την έγχρωμη, όσο και την ασπρόμαυρη εκδοχή του Logo και του banner.
Το source file πρέπει να παραδοθεί σε υψηλής ανάλυσης (>300dpi) αρχείο <.ai>, .<psd>, <.jpeg> και σε <.pdf>, μαζί με οδηγό εφαρμογής.
Δεν επιτρέπεται η χρήση γραμματοσειρών (fonts) που δεν είναι ελεύθερες προς χρήση
Η πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει και υποδείξεις για τη χρησιμοποίησή του σε αναμνηστικά αντικείμενα που θα διαχειρίζεται το ΕΚΠΑ.
Επιπλέον, κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή (έως 100 λέξεις).
Σημειώνεται ότι ο λογότυπος και το banner δεν πρέπει να αποσταλούν ως συνημμένο αλλά ως σύνδεσμος σε ηλεκτρονικό αποθετήριο (dropbox, google drive, onedrive, άλλο) ώστε να διασφαλίζεται η ορθή μεταφορά τους στην κατάλληλη ανάλυση χωρίς περιορισμούς ως προς το μέγεθος των αρχείων.
Στον λογότυπο και στο banner που θα επιλεγούν μπορεί να γίνουν εισηγήσεις από την ΕΙΦ για μικρές τροποποιήσεις/βελτιώσεις πριν παραδοθούν στην τελική τους μορφή.

·Στη συμμετοχή θα πρέπει να αναγράφονται το Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο και E-mail επικοινωνίας, καθώς και το Τμήμα του ΕΚΠΑ, στο οποίο φοιτά ο/η κάθε συμμετέχων/ουσα.

Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή με θέμα: «Διαγωνισμός λογότυπου ΕΙΦ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΙΦ eif@uoa.gr <mailto:eif@uoa.gr>έως και την 30^η Μαΐου 2021.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΕΙΦστις 23/6/2021.

Μαίρη Λεοντσίνη

Πρόεδρος της ΕΙΦ - ΕΚΠΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ - ΕΚΠΑ
Απάντηση

Επιστροφή στο “Γενικές Ανακοινώσεις”