Νόμοι και κανονισμοί

Απάντηση
epitropi bioithikis
Δημοσιεύσεις: 4
Εγγραφή: Πέμ Μαρ 11, 2021 11:27 am

Νόμοι και κανονισμοί

Δημοσίευση από epitropi bioithikis »

1. Βασικές Αρχές Βιοηθικής & Δεοντολογίας
2. Ειδικοί Κανόνες Δεοντολογίας
3. GDPR – Ενημερωτικό έντυπο
4. GDPR – Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων
5. Ν. 4521/2018 Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας της έρευνας
6. Ν. 4624/2019 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις
7. Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (670/2018 απόφαση Πανεπιστημιακής Συγκλήτου)
8. Ν. 1197/81 Περί προστασίας των ζώων
9. Ν. 2015/92 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς ή άλλους επιστημονικούς σκοπούς
10. ΠΔ 56/2013 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 210/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 (L276/33/20.10.2010) «σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς»
Συνημμένα
10 ΠΔ 56-2013 οδηγία 210-63-ΕΕ σχετικά με προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.pdf
(338.88 KiB) Μεταφορτώθηκε 204 φορές
9 Ν 2015-92 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς.pdf
(3.2 MiB) Μεταφορτώθηκε 226 φορές
8 Ν 1197-1981 Περί προστασιας των ζώων.pdf
(880.86 KiB) Μεταφορτώθηκε 308 φορές
7 Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ με την 670-2018 αποφαση Πανεπιστημιακής Συγκλήτου.pdf
(155.79 KiB) Μεταφορτώθηκε 915 φορές
6 Ν 4624-2019 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωικού Χαρακτήρα.pdf
(284.08 KiB) Μεταφορτώθηκε 241 φορές
5 Ν 4521-2018 Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας.pdf
(410.14 KiB) Μεταφορτώθηκε 291 φορές
4 GDPR-Γενικος Κανονισμός ΕΕ 2016-679.pdf
(982.69 KiB) Μεταφορτώθηκε 251 φορές
3 GDPR-ενημερωτικό έντυπο.pdf
(1.05 MiB) Μεταφορτώθηκε 276 φορές
2 Ειδικοί Κανονες Δεοντολογίας.pdf
(404.29 KiB) Μεταφορτώθηκε 289 φορές
1 Βασικές αρχές Βιοηθικής & Δεοντολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ τροποποίηση .pdf
(3.48 MiB) Μεταφορτώθηκε 345 φορές
Απάντηση

Επιστροφή στο “ΝΟΜΟΙ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ”